Wielkość czcionki

Sprawozdanie merytoryczne

Lędzińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin za rok 2009

REHABILITACJA

 • Hydroterapia - zajęcia odbywały się w każdy czwartek, poza lipcem i sierpniem oraz dniami świątecznymi, w godz. 16.30 - 18.00 na basenie Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej I Turystyki. W zajęciach brało udział każdorazowo ok. 50 osób.
 • Hipoterapia - zajęcia odbywały się w soboty lipca i sierpnia w Ośrodku Jeździeckim - Habelok w Lędzinach (łącznie 40 godzin). W zajęciach brało udział 20 osób.
 • Rehabilitacja Indywidualna:
  • zajęcia rehabilitacyjne: odbywały się od lutego do czerwca oraz od sierpnia do listopada w domach osób niepełnosprawnych, korzystało z nich 10 osób
  • zajęcia logopedyczne: odbywały się od lutego do czerwca oraz od września do grudnia w WTZ w Lędzinach, korzystało z nich 6 osób
  • zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze: odbywały się od lutego do listopada w domach osób niepełnosprawnych, korzystały z nich 4 osoby

INTEGRACJA

 • 24 stycznia - Spotkanie Jasełkowe w S.P. Nr 1 w Lędzinach (dla 50 osób)
 • 29 stycznia- Integracyjna Zabawa Karnawałowa dla dorosłych w barze "Anita" (dla 40 osób)
 • 4 kwietnia - Spotkanie Wielkanocne w restauracji "Pinocy" (dla 140 osób)
 • 29 kwietnia- Spotkanie Dyskusyjne z cyklu "Większa wiedza- większa tolerancja", prelekcja pt. "Poradnik dla bliskich" (udział wzięło 15osób)
 • 16 maja- Wycieczka do Krakowa, (dla 77 osób)
 • 27 maja- Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych (wzięło udział 68 osób)
 • 1 czerwca- Otwarty Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka na terenie restauracji "Kamea" (udział wzięło ok. 500 osób)
 • 15, 16, 17 czerwca- IV Integracyjny Biwak Żeglarski na terenie Yacht Club "Opty" w Chełmie Śląskim (udział wzięło każdego dnia 30 osób)
 • 12-13 września- Wycieczka dwudniowa do Lichenia (dla 55 osób)
 • 19 września- Ognisko w Lędzinach za budynkiem MOK (dla 140 osób)
 • 26 września- I Integracyjny Rajd Terenowy zorganizowany we współpracy ze stowarzyszeniem KAJMAN z Katowic (dla 45 osób)
 • 27 października- Spotkanie Dyskusyjne z cyklu "Większa wiedza- większa tolerancja", prelekcja pt. "Niegrzeczne dzieci" (wzięło udział 25 osób)
 • 6 grudnia- Spotkanie ze św. Mikołajem w restauracji Pinocy (dla 180 osób)