Wielkość czcionki

Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Bestwinie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” uruchomiło Ośrodek Mieszkalno–Rehabilitacyjny w Bestwinie, który od 01 stycznia 2016 r. działa jako Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, na podstawie wpisu do rejestru wojewody śląskiego.

Istnieje możliwość dofinansowania do pobytu mieszkańców ze środków Gminy.

Ośrodek obecnie posiada jeszcze kilka wolnych miejsc na pobyt stały i rotacyjny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia oraz profilu Ośrodka na Facebooku.

Kontakt telefoniczny: 889 409 580; 731 727 035 lub (33) 443 20 31

Prezentacja ośrodka (1,85 MB) ulotka-razem

„Praca w chmurach”

Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zajmujący się sprawami usamodzielniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób z dysfunkcją wzroku, rozpoczął realizację projektu pn. "PRACA W CHMURACH" współfinansowanego ze środków PFRON.

Projekt jest skierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu wzroku i znających podstawy obsługi komputera. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.promocjaikariera.pl oraz pod numerem telefonu: 790 700 342


Karta Parkingowa

Z dniem 1 lipca 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) zmieniające m.in. zapis art. 8 regulujące zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Z dniem tym karty parkingowe osobom uprawnionym do ich posiadania wydawać będzie przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 6 ww. ustawy karty parkingowe wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego zachowują swoją ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. W praktyce oznacza to, że wszystkie karty parkingowe będące w posiadaniu osób niepełnosprawnych, do dnia 30 listopada 2014 r. muszą być wymienione na karty wydane według nowego wzoru przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach.

Wszelkie pytania w zakresie trybu i sposobu uzyskania kart parkingowych przez mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego należy kierować do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, tel.: 32 227 95 81, faks: 32 227 95 81.


Wysyłanie rocznych zeznań podatkowych drogą elektroniczną

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach zachęca do wysyłania zeznań podatkowych przez Internet. Jest to najprostszy i najszybszy sposób.

Korzyści wynikające ze złożenia zeznania w formie elektronicznej:

  • oszczędność czasu - system działa całą dobę
  • niższe koszty złożenia zeznania podatkowego
  • łatwość wypełnienia
  • bezpieczeństwo wysyłania danych
  • gwarancja poprawności składanego zeznania
  • szybszy zwrot nadpłaty
  • otrzymanie potwierdzenia złożenia zeznania bez wychodzenia z domu

W tym roku bez podpisu elektronicznego można przesłać następujące e-PIT-y: PIT-28, PIT-36, PIT-36L., PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych wystarczy wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobrać z zakładki "Do pobrania" aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobrać właściwy formularz z zakładki "Formularze" i postępować zgodnie z instrukcjami wypełniania znajdującymi się na stronie, wypełnić formularz, podpisac go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r., wysłać dokument oraz pobrać i zachować Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Jest ono traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzenia złożenia PIT-u w Urzędzie Skarbowym.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy. Pamiętać jednak należy, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze, które zostały pobrane ze strony: www.e-deklaracje.gov.pl

W przypadku pytań w zakresie wypełniania i przesyłania e-Deklaracji prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Tychach, panią Małgorzatą Dobosiewicz - Kierownikiem Referatu Przetwarzania Danych : tel. (32) 325 11 78.


AAC

komunikacja-alternatywna-01 komunikacja-alternatywna-02 komunikacja-alternatywna-03

Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (Katowice, ul. Lompy 14) prowadzi nabór do projektu "Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III".

W ramach projektu oferują szeroki zakres wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. W załączeniu szczegółowe informacje na temat projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt - informacje Oferta Ulotka Informacje dla stowarzyszenia Ulotka – targi Plakat Targi Pracy

"Nowa szansa"

Sanockie Towarzystwo Oświatowe ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Nowa szansa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny woj. śląskiego, w przedziale wiekowym 15-27 lat będących osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo.

Proponowane w ramach projektu "Nowa szansa" wsparcie będzie szczególnie ukierunkowane na zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym poprzez zidentyfikowanie i ograniczanie barier w ich wejściu na rynek pracy. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych, warsztatach grupowych i indywidualnych oraz otrzymają możliwość budowania doświadczenia zawodowego poprzez staże (6 miesięcy - 1500 zł/m-c) i praktyki zawodowe.

Wsparcie szkoleniowe będzie intensywne i skondensowane w czasie , dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy w trakcie szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu na kursy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość podjęcia stażu lub praktyki zawodowej po ukończonym szkoleniu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.nowaszansa.com.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się kontaktować z Personelem Projektu:

Biuro Projektu "Nowa szansa" (czynne od pon - pt w godz. 8-16)
Ul. Warszawska 36/2, 40-008 Katowice (budynek od podwórza - oficyna)
Tel: 512 285 669; 789 025 830
E-mail: rekrutacjaprojektowa@gmail.com

lub

ul. Zwycięstwa 61, 44-100 Gliwice
Tel.: 509 570 030
E-mail: gliwice@swp.gda.pl


Leśne podchody dla zaznania puszczańskiej przygody

Fundacja Podróże bez Granic prezentuje projekt podróżniczy "Leśne podchody dla zaznania puszczańskiej przygody", którego celem jest otwarcie "wrót lasu" przed osobami z niepełnosprawnością.

Szczegóły w załączniku:

Leśne podchody dla zaznania puszczańskiej przygody

Fundacja Podróże Bez Granic
Anna Urbańska
tel. 502084355
podrozebezgranic.pl/


Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne

FILII Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne Sp. z o. o.
Aleja Armii Krajowej 316
43-309 Bielsko-Biała

Ośrodek ten oferuje m.in.: neurologopedię, integracje sensoryczną, terapię widzenia, terapię ręki, dogoterapię oraz terapię pedagogiczną.

Wszystkie informacje: www.filii.pl


Ubezwłasnowolnienie

- pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych.

Czytaj więcej

Kombinezon rehabilitacyjny TheraTogs

Kombinezon rehabilitacyjny TheraTogs: kombinezon rehabilitacyjny wspomagający codzienny proces usprawniania pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi, zalecany m.in. dla pacjentów z : zaburzeniami chodu różnego pochodzenia, w wadach postawy, zaburzeniach mięśniowych, porażeniach połowicznych i czterokończynowych w MPD. Bliższe informacje:

mgr fizjoterapii Miłosz Kasparek
tel.: 792 438 209
www.reh-rad.pl


Stomatolog (narkoza)

Stomatolog (narkoza) dla osób z upośledzeniem umysłowym:

Katowice
ul. Krasińskiego 25a
tel.: 32 256 29 85

Potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie o upośledzeniu umysłowym. Zabieg stomatologiczny i narkoza jest w całości refundowany przez NFZ.


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych Laski
ul. Brzozowa 75,
05-080 Izabelin

informuje, że do swoich placówek przyjmuje dzieci i młodzież zaliczaną do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (w normie intelektualnej, jak również upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:

tel.: (22) 75 23 101 i na stronie: www.laski.edu.pl


Karty parkingowe

Z dniem 22 września 2009r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 97 poz. 802) zmieniające m.in. zapis art. 8 ust. 4 i 5 regulujący zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Karta parkingowa będzie wydawana tylko i wyłącznie na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

  1. orzeczenia o niepełnosprawności
  2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

-wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.).

W praktyce zapisy te oznaczają, że w celu uzyskania karty parkingowej od dnia 22 września 2009r. do wniosków o jej wydanie nie mogą być dołączane dokumenty wydane przez organy rentowe.


Portal PrzyjazneStudia.pl

ps-logo

Pierwsza w Polsce baza uczelni wyższych przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Portal ma ułatwić osobom niepełnosprawnym znalezienie odpowiedniej dla nich szkoły wyższej (brak barier architektonicznych, zakwaterowanie, opieka) i zachęcić do podjęcia studiów.

www.przyjaznestudia.pl