23 lutego 2016 r. (wtorek), o godzinie 16.00 w sali widowiskowo-kinowej „Piast” w Lędzinach odbędzie się Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Obecność wszystkich członków stowarzyszenia jest obowiązkowa.

W razie braku kworum następny termin zebrania wyznaczono na 23.02.2016 r., na godzinę 17.00 w tym samym miejscu.

Zarząd Stowarzyszenia

PROPONOWANY PLAN ZEBRANIA:

 1. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Walnego Zebrania.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 13. Przyjęcie Planu Działalności Stowarzyszenia na rok 2016.
 14. Przyjęcie Budżetu Stowarzyszenia na rok 2016.
 15. Wystąpienie ustępującego Prezesa Stowarzyszenia.
 16. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
 17. Wybór Członków Zarządu.
 18. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 19. Wystąpienie nowego Prezesa Stowarzyszenia.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie Zebrania.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+