Wielkość czcionki

Wspierajmy potrzebujących

Przekazanie 1,5% podatku nic nie kosztuje, a może pomóc wielu osobom w potrzebie. Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie w ten sposób naszego stowarzyszenia. Środki w ten sposób uzyskane stanowią ważny element finansowania. Wykorzystujemy je na rehabilitację osób niepełnosprawnych. W roku 2014 wykonaliśmy 40 godzin hipoterapii, 60 godzin hydroterapii, 100 godzin zajęć rewalidacyjno-opiekuńczych, 200 godzin zajęć logopedycznych i prawie 500 godzin rehabilitacji domowej. Otaczamy wsparciem 132 osoby z niepełnosprawnością. Dbamy także o integrację wewnątrzrodzinną i społeczną, organizując spotkania plenerowe i wyjazdowe oraz prelekcje dostępne dla wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności.

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam swój 1,5% podatku, umożliwiając realizację tych działań. Prosimy o pamiętanie o naszym stowarzyszeniu również w tym roku.

KRS: 0000005834

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.