25 lutego 2020 r. (wtorek), o godzinie 16.00 w sali widowiskowo-kinowej „Piast” w Lędzinach odbędzie się Walne, Sprawozdawcze Zebranie Członków Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Obecność wszystkich członków stowarzyszenia jest obowiązkowa. W razie braku kworum następny termin zebrania wyznaczono na 25.02.2020 r., na godzinę 17.00 w tym samym miejscu.

PROPONOWANY PLAN ZEBRANIA:

 • Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Walnego Zebrania.
 • Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 • Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2019.
 • Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2019.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 • Przyjęcie Planu Działalności Stowarzyszenia na rok 2020.
 • Przyjęcie Budżetu Stowarzyszenia na rok 2020.
 • Zmiana punktu w Statucie Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie Zebrania.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+