Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

16 lutego 2022 236 wyświetleń

Wielkość czcionki

22 lutego 2022 r. (wtorek), o godzinie 16.00 w sali widowiskowo-kinowej „Piast” w Lędzinach odbędzie się Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Obecność wszystkich członków stowarzyszenia jest obowiązkowa. W razie braku kworum następny termin zebrania wyznaczono na 22.02.2022 r., na godzinę 17.00 w tym samym miejscu. PROPONOWANY PLAN ZEBRANIA:
 • Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Walnego Zebrania.
 • Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 • Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021.
 • Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2021.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 • Przyjęcie Planu Działalności Stowarzyszenia na rok 2022.
 • Przyjęcie Budżetu Stowarzyszenia na rok 2022.
 • Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
 • Wybór Członków Zarządu.
 • Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 • Wystąpienie nowego Prezesa Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie Zebrania.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+