Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

24 lutego 2015 1340 wyświetleń

Wielkość czcionki

Walne Zebranie Członków Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin odbyło się w Sali Widowiskowo – Kinowej „Piast” w Lędzinach we wtorek, 24 lutego br.

Punktualnie o godzinie 17.00 zebranie otwarła prezes, Krystyna Cuber. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Tomasza Szwedo, który całe zebranie sprawnie poprowadził. Wiceprzewodniczącą zebrania została Monika Sobczyk.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano Małgorzatę Meister, Marię Kaleta i Annę Kwaśnica. Komisja stwierdziła obecność 80 spośród 138 członków stowarzyszenia i tym samym ważność walnego zebrania.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Stanisława Ziemczyk, Jana Pietruszkę i Bernarda Bednorza, a sekretarzem zebrania została Wiesław Bąk.

Wszyscy obecni wyrazili pozytywną ocenę działalności organizacji. Jednogłośnie przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Po przedstawieniu przez Bożenę Bielas protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, udzielili zarządowi absolutorium za rok 2014. (w tym głosowaniu od głosu wstrzymali się członkowie zarządu). Podsumowanie działań stowarzyszenia zostało uatrakcyjnione prezentacją zdjęć ze wszystkich organizowanych wydarzeń.

Prezes stowarzyszenia przedstawiła plan budżetu i plan działań na bieżący rok. Wśród nich znalazły się tradycyjnie zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne.

Po przyjęciu planów wywiązała się dyskusja na temat zakupu podnośnika, który umożliwia przeniesienie osoby niepełnosprawnej z wózka inwalidzkiego do basenu. Urządzenie to ma stanowić wyposażenie basenu miejskiego w Lędzinach i pomóc w prowadzeniu hydroterapii. Głos w tej sprawie zabrał wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Marek Spyra, który poinformował o pozytywnej opinii władz powiatu i możliwości pokrycia 2/3 kosztów zakupu. Chęć współpracy zadeklarowali również pozostali goście zebrania: burmistrz, Krystyna Wróbel oraz prezes LFP, Marek Bromboszcz. Także niektórzy członkowie stowarzyszenia zaoferowali swoją pomoc w poszukiwaniu darczyńców celem uzyskania brakujących 15 tys. zł.

Prezes stowarzyszenia prosiła również o rozpowszechnienie informacji o możliwości przekazania 1% podatku na stowarzyszenie. Dodała, że jest to ważne źródło finansowania działalności statutowej.

Na koniec zebrania przedstawiono propozycję spotkania wielkanocnego i połączenie go z wystawą prac malarskich członków stowarzyszenia oraz konkursem plastycznym dla dzieci. Szczegóły konkursu przedstawiła Beata Kozioł.

Na tym zebranie zakończono.

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+