Wielkość czcionki

PROJEKT - Z wiatrem w Żaglach

Okres realizacji projektu 01.03.2011-31.10.2011

Projekt "Z WIATREM W ZAGLACH" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie miasta Lędziny zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności w żeglowaniu.

Wiele osób ukrywa swoją niepełnosprawność przed innymi, często z obawy że zostaną postrzegane jako osoby gorsze, nie potrafiące samodzielnie żyć i radzić sobie w życiu. W rzeczywistości ON potrzebują wsparcia i zrozumienia a nie litości i traktowania ich jako balast. Problem traktowania ON w sposób niewłaściwy wynika z niewiedzy i strachu. Można go jednak rozwiązać poprzez integracje.