Terapia dobrana do indywidualnych potrzeb i właściwego problemu osoby niepełnosprawnej. Ma ona na celu jak najszybsze i skuteczne osiągnięcie wydolności psychofizjologicznej w zakresie możliwym w aktualnej sytuacji osoby niepełnosprawnej.

W stowarzyszeniu usprawnianie osób niepełnosprawnych odbywa się w następujących obszarach:

  • rehabilitacja domowa: zabiegi terapeutyczne są wykonywane bezpośrednio w miejscu zamieszkania członka stowarzyszenia;
  • rehabilitacja indywidualna: osoby niepełnosprawne wykonują ćwiczenia dopasowanie do ich możliwości i potrzeb na sali rehabilitacyjnej;
  • zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze: przeznaczone są dla osób z głębokim upośledzeniem umysłowym, świadczone przez asystenta osoby niepełnosprawnej;
  • zajęcia logopedyczne: przeznaczone są dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z wadami lub zaburzeniami mowy, prowadzone są przez firmę LOGART Centrum Edukacji.

Prowadzenie tych zajęć jest możliwe dzięki dotacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego, środkom z 1% podatku oraz prywatnym sponsorom.